Adakavo socialinių paslaugų namų kiemo aikštelės pritaikymas neįgaliesiems

Suprojektuota infrastruktūra pagal funkcinius, eksploatacinius ir stacionarius globos įstaigų saugumo reikalavimus. Visa teritorija pritaikyta žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 “Statinių prieinamumas”. Kiemo takai, pandusai ir prieigos prie jų suprojektuotos taip, kad nesudarytų kliūčių neįgaliesiems, nesikauptų vanduo.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *